Nyhetsbrev første kvartal 2022

Compute
Vi har gleden av å dele vårt første nyhetsbrev!

Vår ambisjon med nyhetsbrevet er å skape verdi for dere som følger oss. Kvartalsvis vil vi publisere brev med nyttige tips og aktuell informasjon, vi vil også dele kundehistorier, fagartikler og annet relevant innhold.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på det vi sender ut. Er det for eksempel noe du ønsker å lese mer om? Send oss en e-post da vel!

God lesing :)

Nytt hos oss:

Fire juridiske selskaper under samme "paraply"

Året 2021 var innholdsrikt for oss. Vi gikk fra 10 til 20 ansatte og er nå fire juridiske selskaper under samme "paraply".

Vi har utvidet tjenestespekteret vårt og kan bistå med profesjonell rådgiving innenfor fagområder som IT-drift, ERP-programvare, økonomi/regnskap, dataanalyse/business intelligence, integrasjoner og HR-tjenester som rekruttering, HR-administrasjon og kompetanseutvikling. Vi kaller dette virksomhetshjulet!

Vi synes selv at vi er en utrolig fin gjeng med mye kompetanse, humor og energi og vi brenner for å hjelpe SMB-bedrifter på de fagområdene vi har kompetanse på. Hos oss er det en uformell tone, godt arbeidsmiljø og en blanding av yngre og mer erfarne kollegaer.

Vår ambisjon er at virksomhetshjulet skal gi bedrifter i SMB-markedet økt konkurransekraft.

Tjenester som tidligere var forbeholdt de største, er nå tilgjengelig for flere!

Visste du? #People

Hvordan gjenkjenne og beskytte deg mot phishing svindel?

Mange bedrifter har den senere tid blitt utsatt for ulike typer dataangrep. Eksempler er nettfiske (phishing) angrep og andre uønskede hendelser. Slike hendelser kan få store økonomiske konsekvenser for bedriften... 

For å redusere muligheten for et vellykket angrep er det viktig at du på forhånd har redusert sårbarhetene. Kontinuerlig opplæring av ansatte i organisasjonen er med på å ta ned risikoen for slike hendelser.  

Her har du fem tips som kan være verdifulle å følge:
1. Kjør regelmessige phishing angrep sammen med din leverandør på IT
2. Gå grundig gjennom rapportene fra angrepet og beslutt tiltak
3. Gjennomfør målrettet opplæring av alle ansatte
4. Kjør nye angrep og evaluer på nytt
5. Gjennomfør overnevnte fire punkter minimum en gang pr. år.

Bygg en god sikkerhetskultur

Ved å tilrettelegge og planlegge aktiviteter som gjør medarbeidere i bedriften bevisst på hva som er lurt å gjøre og ikke, blir din bedrift bedre rustet mot angrep.

Ta kontakt dersom du ønsker å sette i gang en prosess som bygger en god sikkerhetskultur i din bedrift.

Se våre aktuelle kurs her!

Aktuelt fra virksomhetshjulet:

En god, gjennomtenkt prosess øker sjansen for at den ansatte raskt vil kunne bidra til å nå organisasjonens mål.

Det vil i tillegg skape et engasjement og oppleves som motiverende for den nye medarbeideren.

La oss hjelpe dere i gang! Les mer ved å trykke på bildet.
Valg av økonomisystem er et viktig arbeid og det krever ressurser på tvers i bedriften for å sikre at valget blir tatt på best mulig grunnlag.

Vi har utarbeidet en guide som gjør prosessen enklere og valget bedre.

Trykk på bildet for å lese artikkelen.
Integrasjoner mellom ulike systemer er kristisk for å sikre en god flyt i arbeidsoppgaver.

Vi har gjort oss en rekke erfaringer når det gjelder og sette opp integrasjoner.

Vil du vite mer om dette, klikk på bildet for å lese mer!
Les flere artikler her
Vi publiserer aktuelle og nyttige artikler jevnlig - følg med på våre sider for å få siste nytt og oppdatert informasjon!

Viktige datoer neste kvartal:


La oss hjelpe deg å holde styr på viktige hendelser. Vi anbefaler å notere følgende:

Kurs i Compute
Hver tirsdag og torsdag - Microsoft 365 - Tips og triks i Microsoft Teams
27.05.22 - 6 tips i rekrutteringsprosessen

Andre viktige datoer
05.04.22 - Innrapportering A-melding for mars 2022
11.04.22 - Innlevering og betaling av MVA for 1. termin 2022
19.04.22 - Betaling av forskuddskatt for upersonlige skatteytere
05.05.22 - Innrapportering A-melding for april 2022
16.05.22 - Betaling skyldig forskuddstrekk og AGA 2. termin 2022
31.05.22 - Levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt 2021
07.06.22 - Innrapportering A-melding for mai 2022
10.06.22 - Innlevering og betaling av MVA for 2. termin 2022

IT

Vi sikrer stabil drift for din bedrift. Slik at du jobbe effektiv om dagen og sove godt om natten.

Vi kan IT-drift!

Advisor

Merverdi utover tradisjonell bokføring og regnskapsrapportering.


La oss bli din regnskapspartner!


People

Vi hjelper deg med system- og fagstøtte rundt håndtering av dine ansatte.

La oss bli din HR-støtte!


Insight

Det har aldri vært viktigere å benytte seg av tilgjengelige data.

La oss hjelpe deg ta bedre beslutninger!