Regnskapsnett for bedrifter som bruker regnskapsbyrå:

  • Komplett IT-løsning som gir en mer effektiv hverdag

  • Sømløs arbeidsfordeling mellom byrå og bedrift

  • Tilpasning av regnskapssystemet til den enkelte bedrifts behov

  • Effektivisering av sentrale forretningsprosesser

  • Automatisering reduserer manuelle prosesser og frigjør tid

  • Økt konkurransekraft gjennom effektive administrative rutiner

  • Brukerstøtteavtale for Visma-programvare