Vestdavit hadde tidligere to hovedleverandører innenfor IT. Vi hadde en teknisk driftsleverandør og en leverandør på Visma-programvare. Da avtalen med vår tekniske IT-leverandør utløp ble avtalen satt ut på anbud.

Anbudsprosessen endte med at vi valgte Compute som vår samarbeidspartner. En av hovedgrunnene til at valget falt på Compute er at de har medarbeidere med både teknisk IT-kompetanse og kompetanse på Visma-programvare. Vi fikk dermed færre leverandører å forholde oss til. På den måten unngår vi å bli en «kasteball» mellom flere IT-leverandører.

 

En annen viktig grunn til at Compute ble valgt er at de hadde mulighet til å levere en fleksibel

ASP- og driftsløsning. Foreløpig står serverne i våre lokaler, men om vi ønsker det kan Compute også overta ansvaret for serverdriften vår på et senere tidspunkt.

 

Vi er meget fornøyd med valget av Compute som vår samarbeidspartner! Driften er stabil og ytelsen er god. Videre fungerer hjemmekontor- og reiseløsningen godt, noe som er viktig for oss. Til slutt kan nevnes at Compute yter rask og god support når vi trenger det.

- Rolf Andreas Wigand/adm.dir.