Et verktøy for samarbeid, arbeidsflyt og struktur

IT

Med stadig økende krav til produktivitet, blir behovet for å håndtere arbeidsoppgaver på en organisert, effektiv og strukturert måte stadig viktigere. For å møte disse utfordringene, trenger virksomheter og team riktige verktøy som kan lette arbeidsflyten, fremme samarbeid og sikre at oppgaver blir fulgt opp på en pålitelig måte.

Vi i Compute har nå brukt Monday.com i over ett år og vil i denne artikkelen trekke frem de funksjonene vi bruker mest:
  • Skreddersydde visninger:

Vi bruker programmet både til prosjektstyring og enkel oppgavetildeling. Det er mulig å tilpasse dashboards som lar teamene skape visuelle oversikter over prosjekter, oppgaver og tidsplaner. De ansatte kan tilpasse visningene etter deres preferanser, enten det er Gantt-diagrammer, kalendervisninger eller statuskolonner, slik at de kan ha et klart bilde av arbeidsflyten. Er du prosjektleder på et større prosjekt kan du tilpasse visningen slik at prosjektmedarbeiderne kun ser oppgavene de selv skal utføre.

  • Oppgavebehandling og tidsstyring:

Med Monday.com kan teamene opprette oppgaver og tildele dem til medlemmer med definerte tidsfrister og prioriteter. Plattformen gir også muligheten til å spore tidsbruk på hver oppgave, slik at teamene kan analysere og optimalisere sin tidsbruk for å oppnå større produktivitet.

  • Samarbeid og kommunikasjon:

Kommentarseksjoner på oppgaver og prosjekter gjør det mulig for teammedlemmer å diskutere spesifikke detaljer og oppdatere hverandre om fremgangen i oppgaven. Det er slutt på oppgavetildeling eller -diskusjon på Teams eller e-post. Alt knyttet til oppgaven kan gjøres i Monday.com.

  • Automatisering og integreringer:

Vi har hatt stor nytte av automatiseringsfunksjoner i Monday.com. Dette inkluderer automatiske varsler, oppgaveskift og oppdateringer basert på bestemte hendelser eller tilstander. I tillegg har Monday.com et bredt spekter av integreringer med andre verktøy som Google Drive, Microsoft Teams, og Zapier, noe som gjør det mulig å koble sammen ulike apper og automatisere arbeidsflyten enda mer.

  • Sporing av fremgang og analyser:

For å sikre at prosjekter holder seg på sporet tilbyr Monday.com robuste sporings- og analyseverktøy. Teamene kan generere rapporter, se diagrammer og grafer som viser prosjektets fremgang og individuell ytelse. Dette gir verdifulle innsikter som kan brukes til å identifisere trender, potensielle flaskehalser og optimalisere ressursallokeringen.