Insight

Insight

Det har aldri vært viktigere å utnytte potensiale fra tilgjengelig data.

 1. Integrasjoner

  Vi tilbyr integrasjoner mot en rekke systemer. Og dersom vi ikke har integrasjonen du ønsker, kan vi hvert fall bygge den!
 2. Standardiserte dashboardløsninger

  Vi tilbyr standardiserte dashboards tilknyttet forretningssystemene som leveres av Compute. Dermed kan våre kunder hente ut innsikt fra egne data, og bruke denne til å ta bedre beslutninger. Vår tette tilknytning til underliggende data gjør at vi kan tilby slike løsninger til svært konkurransedyktige priser.
 3. Konsulenttjenester innen data og analyse

  Gjennom hele dataverdikjeden, fra innsamling og strukturering, til innsikt i andre enden, hjelper vi våre kunder med å løse deres utfordringer tilknyttet data og analyse. Vi bidrar med prosjektledelse, kobling og integrasjon av datakilder, bygging av datamodeller, visualisering, avansert analyse og distribusjon. Uavhengig av vår rolle vil vi hele veien fokusere å skape en tydelig merverdi for din virksomhet.
 4. Kurs og opplæring

  I tillegg til produkter og konsulenttjenester hjelper vi også din bedrift til å tilegne seg kompetanse på data og analyse internt. Både på verktøy og teknologier innen data og analyse, men også på spesifikke løsninger vi tilbyr slik at disse anvendes optimalt og sikrer realisering av forretningsverdi. Vårt mål er å bidra til å utvikle en datadreven kultur hos våre kunder, noe som starter med forståelse og kunnskap om fagområdet, inkludert hvilket mulighetsrom som ligger der.

Har du lyst å bli bedre kjent med oss?

Vi vil gjerne invitere til et møte hvor vi kan få en dypere forståelse av din bedrift, samt diskutere de utfordringene og mulighetene du ser i fremtiden.

Dette kan være starten på et spennende og lønnsomt samarbeid for begge parter.

Ta gjerne kontakt med oss for å avtale et tidspunkt.