Data og innsiktsarbeid hos Tide

Insight

Styrk din bedrift med Power-BI

Tide er Norges nest største mobilitetsselskap og blant de største aktørene i Danmark. Kjernevirksomheten til Tide er busstransport for offentlige og private kunder. Hoveddelen av dette gjelder rutebilkjøring for offentlige oppdragsgivere, men selskapet er Norges største aktør innenfor kommersiell turkjøring, samt fly- og ekspressruter. Sannsynligheten for at du har sett rute, fly- og ekspressbusser fra Tide er derfor svært høy.

Totalt har Tide over 5.500 medarbeidere og en moderne bussflåte med mer enn 2.200 busser, ledet fra hovedkontoret i Bergen.

Med mer enn 19.500 daglige bussreiser begynner også kompleksiteten å ta seg opp. For å befeste sin posisjon som en av de ledende aktørene innen kollektivtransport er det avgjørende at selskapet anvender data og analyseverktøy på en god måte.
Vi ble derfor utrolig glade da Tide ønsket at Compute skulle gjennomføre opplæring av ca. 30 ansatte fra flere ulike forretningsområder for å gi de et løft på dette området.

På agendaen ble det lagt opp til både teknisk og faglig opplæring slik at forutsetningene til organisasjonen som helhet ble forbedret innen data- og innsiktsarbeid. Alle ansatte trenger tross alt ikke være eksperter på teknologien og verktøykassen som er tilgjengelig, men flest mulig bør imidlertid forstå mulighetene som ligger der.


Bakgrunn for opplæringen:

Rundt bakgrunnen for opplæringsløpet som ble satt i gang sier økonomisjef Audun Lauvås (kommersiell avdeling i Tide Buss) følgende:

«Tide har et stort, kompetent miljø innenfor tradisjonelle verktøy i Office-pakken som Excel, men er bevisst på å kontinuerlig heve den digitale kompetansen blant egne ansatte innenfor økonomi og regnskap. Mer spesifikt handler det om en felles minsteforståelse knyttet til analyseverktøy som for eksempel Power BI. I tillegg mener vi generelt økt forståelse og innsikt kan bedre både intern effektivitet og kommunikasjon med interne analytikere som bruker slike verktøy i daglig arbeid, samt mot eksterne kunder og leverandører».


Gjennomføring:

I Tide var det en hypotese at dersom flere ansatte forstår mulighetene i dagens verktøykasse vil arbeidsoppgaver både kunne løses mer effektivt og på et høyere nivå.
Derfor var store deler av opplæringen rettet mot å forstå hva som skjer i samfunnet, og hvordan kode og data binder sammen mer og mer rundt oss. Denne delen av kurset, omtalt som «Verden blir mer datadrevet» hadde derfor ekstra stort nedslagsfelt.

Deretter stod opplæring i Power BI på menyen.
Opplæringen ble spesifikt rettet mot brukere med lav til middels kompetanse i Power BI.
«Opplæringen hevet først og fremst den felles plattformen av forståelse for bruk av Power BI blant brukere som tidligere foretrakk Excel, eller kun brukte Power BI som lesere. Den økte forståelsen vil brukes til både forbedret kommunikasjon og forståelse for effektiviseringsmuligheter, samt muligheter for at brukeren selv kan utarbeide rapporter som forenkler dagens arbeidsoppgaver. Den økte forståelsen skaper også bedre grunnlag for å vurdere hvorvidt tradisjonelle verktøy eller digitale løsninger vil fungere best, samlet sett», sier Audun.


Etter kurset ble gjennomført har Compute fått bekreftet at flere av de involverte deltakerne har identifisert arbeidsoppgaver eller områder der bruk av Power BI eller andre digitale løsninger kan løse oppgavene mer effektivt.
Videre er flere rapporter som tidligere ble laget i Excel nå presentert via Power BI, med kortere tidsbruk enn tidligere, og høyere nytte for mottagere.

For oss i Compute er dette søt musikk. Vi elsker å bidra til at kundene får mer ut av sine data!

« Compute viste at de raskt skjønte vår bestilling og behov, og foreslo en kurspakke som dekket dette. De var også lydhøre for tilpasninger underveis samt tilrettela for en god balansegang mellom teori og praksis, herunder visning og oppgaveløsning.
Vi er veldig godt fornøyd med løsningen Compute kom med og hvordan de gjennomførte opplæringen hos Tide »
- Audun Lauvås