Hva er reglene for arbeid i påsken?

Advisor

Påsken er på trappene! For mange er dette en friperiode der man får slikket påskesol og ladet batteriene, men enkelte må jobbe og da er spørsmålet: hva sier arbeidsmiljøloven rundt arbeidstid og -tillegg?

Mandag og tirsdag i påskeuken er vanlige arbeidsdager. Onsdag er også en helt vanlig arbeidsdag dersom man jobber på dagtid, men mange arbeidsgivere har ordninger med halv dag. Dette er ikke lovregulert og noe man ikke har krav på med mindre det er en ordning i din bedrift.

Jobber man kveld onsdag i påsken, regnes arbeid etter 18:00 som helligdagsarbeid.

Torsdag og fredag er helligdager. Da er det helt fri, med mindre arbeids art krever at man jobber disse dagene.

Påskeaften er spesiell. Det er i prinsippet en normal arbeidsdag for de som jobber helg, men etter 15:00 den dagen regnes timer utført som helligdagsarbeid. Påskeaften er i samme kategori som julaften og pinseaften.

Første og andre påskedag regnes som helligdager og her skal man holde helt fri mindre arbeidets art tilsier at man må jobbe.

Når det kommer til bestemte tillegg arbeid på helligdager, er ikke dette lovregulert i arbeidsmiljøloven. Bedrifter har likevel ofte ordninger for akkurat dette som følger personalhåndboken til selskapet eller så har man kanskje en tariffavtale som regulerer hva man har krav på i tillegg for arbeid utført på helligdager.