Hvorfor samle all opplæring i bedriftens egen læringsportal?

HR

Vi møter hver dag daglig leder i små- og mellomstore bedrifter. De er selvsagt opptatt av at bedriften skal klare seg økonomisk, og hovedfokus dreier seg mest om marked, kunder og nye oppdrag, naturlig nok. Noen ganger kommer vi også inn på temaet ledelse og kompetanseutvikling. Daglig leder er, slik vi erfarer det, veldig opptatt av sine ansatte og vil at de skal trives. Det å tilby relevante kurs og opplæring er derfor prioritert slik at den ansatte kan utvikle seg videre på andre arenaer enn læring i jobben. Kurs og opplæring tilbys av mange aktører og den ansatte må ofte forholde seg til ulike portaler og pålogginger, noe som i seg selv er krevende. Den problemstillingen som gjerne ikke så ofte blir diskutert er behovet for dokumentasjon av all opplæring som skjer i bedriften.

De siste årene er det kommet stadig flere krav til opplæring og dokumentasjon innenfor områder som personvern, IT-sikkerhet, GDPR, antihvitvask og annen faglig kompetanse som er knyttet opp til regulatoriske krav. Det er også blitt vanligere med til dels store bøter dersom bedriften ikke kan dokumentere at de etterlever disse kravene.

Vårt forslag er derfor å investere i en egen læringsportal for bedriften. På den måten får bedriften kontroll over alle opplæringsaktiviteter, og man får gyldig dokumentasjon av opplæringen som er gjennomført. Da vil man også minske risikoen for bøter fra myndighetene.

Ta kontakt med oss i Compute People for å høre hvilke muligheter vi kan tilby, så kommer vi frem til en god løsning for din bedrift.

Book et møte

Opplæring