Les om vårt samarbeid med TV 2!

Insight

TV 2 er et redaktørstyrt mediehus og kommersiell allmennkringkaster. Her jobber 900 mennesker hver dag for å skape verdifulle og viktige øyeblikk. De ansatte lever for å sette spor gjennom å være tett på og engasjere, dette gjelder både historiene som fortelles, men også hvordan TV 2 fungerer som en arbeidsplass.

TV 2 har over lengre tid jobbet med å få mest mulig ut av dataene sine, og benytter fremtidsrettede og moderne teknologier for å understøtte dataflyter og analyser.
Data og innsiktsavdelingen har ansvaret for å sørge for at analytiske data kureres, og til syvende og sist, kan anvendes, på en optimal måte. Sentralt i dette arbeidet er skiftet mot et skybasert datavarehus, som igjen sikrer bedre skalerbarhet og distribusjonsmuligheter enn tidligere løsning gjorde. Basert på anbefalinger ble Compute Insight spilt på banen, og vi har vært så heldige å få bistå TV 2 på denne reisen.

Sammen med et analyseteam i TV 2, bestående av utviklere, dataingeniører, data scientister og analytikere, har vi jobbet med ting som:


- Sette opp dataflyter fra A-Å. Ved faste intervaller/kontinuerlig lastes data over i datavarehuset. Her behandles de videre, og struktureres opp slik at arbeid blir mer hensiktsmessig og enklere å gjennomføre senere i dataverdikjeden. Kildene prioriteres løpende, men omfavner alt fra kundedata, seertall, henvendelser hos kundesenter og artikkeldata på nettsiden.

- Tilrettelegge data for rapportering og selvbetjening. TV 2 ønsker at ulike team i organisasjonen skal kunne finne svar på det de lurer på, særlig rundt eget domene. Data og innsiktsteamet er en viktig fasilitator her, og vi jobber kontinuerlig med å sørge for at de ulike domenene tar et aktivt eierskap til sine data. I tillegg har teamet selv ansvar for en del av de viktigste dataflytene i TV 2.

- Utvikle rapporter. Her har det skjedd mye parallelt. TV 2 har gått all-in på Google sin plattform, inkludert BI-verktøyet Looker. Det betyr at tidligere rapporter, som fortsatt er sentrale i organisasjonen, har blitt gjenskapt. Samtidig har det blitt utviklet en hel del nye rapporter, nå som man har begynt litt med blanke ark. TV 2 satser hardt på å bygge opp en sterk data og innsiktsavdeling, og ser bedre enn de aller fleste hvor utrolig viktig dette er for å kunne ta strategiske beslutninger og drive vekst i forretningen. Retningen som nå er satt gjør organisasjonen i stand til å anvende og analysere data når man trenger dem. Og viktigst av alt, det er ikke bare utvalgte nøkkelpersoner som får dette kraftfulle verktøyet, dette gjelder alle. Eller “data til folket” som vi sier på teamet!

"Compute Insight kunne stille den nødvendige kompetansen vi trengte på umiddelbart varsel, og vi er rett og slett enormt fornøyde. Thomas har satt seg inn i komplekse teknologier og datamodeller på svært kort tid, og har levert verdi fra dag èn. Bidragene fra Compute Insight har også gjort at vi kan få mer ut av verktøyene vi har, og hjulpet Data & Innsikts-teamet med å jobbe mer standardisert og effektivt. Gjennom Compute Insight har vi fått en sjeldent dyktig "full-stack" analyseressurs, som kan levere både på Data Engineering og analysefronten." - Daniel Kårbø, Teamleder Data og Innsikt TV 2.