Morgendagens vinnere har en solid datakultur

Insight

En datakultur er de delte verdiene, holdningene og atferden som gjør organisasjoner i stand til å bli datadrevne. Hos Compute tenker vi på datakultur gjennom å skaffe innsikt, ta datadrevne beslutninger, forbedre forretningen gjennom bruk av data og sette oss i posisjon til å ta i bruk ny teknologi. Selv om det å utvikle en bedre datakultur blir et stadig vanligere tema blant dataledere, har mange organisasjoner ennå ikke kommet dit de burde være.

Det finnes mange studier som viser viktigheten av å ha en datadrevet kultur for å akselerere forretningen. Forrester deler at "organisasjoner som bruker data for å få innsikt til beslutningstaking har nesten tre ganger høyere sannsynlighet for å oppnå tosifret vekst". På samme måte sier MIT at "en datadrevet kultur resulterer i økt inntekt, forbedret lønnsomhet og forbedrede driftseffektiviteter".

Utfordringer med å bygge en datakultur

Selv om organisasjoner kan mene at det er viktig å bygge en datakultur, er det mange utfordringer som hindrer organisasjoner i å gjøre det vellykket.
De vanligste fallgruvene er:

  1. mangel på datakompetanse og ferdigheter blant eksisterende arbeidsstyrke
  2. manglende vilje og/eller kapasitet til gjennomføring av endring
  3. konstant og rask endring i teknologilandskapet
  4. krav fra organisasjoner om å fundamentalt endre hvordan de arbeider

Hvordan starte reisen mot en datakultur

Å starte reisen mot å etablere en solid datakultur kan virke overveldende for organisasjoner, men her er fem steg som enhver organisasjon kan ta for å begynne å forbedre sine datadrevne vaner.

1. Evaluere nåværende og ønskede fremtidige tilstander

En nøkkeldel av å starte reisen mot en datakultur er å evaluere hvor organisasjonen er, og hvor den ønsker å gå. Å gjennomføre en modenhetsvurdering for datakultur innen ledelse, ferdigheter, talenter, samarbeid, holdning og resultater er en måte å vurdere nåværende tilstand på. Alle organisasjoner befinner seg et sted på spekteret. For å bygge en sterk datakultur er det imidlertid avgjørende å bevege seg mot å tenke «data først», noe som innebærer at alle er forkjempere for data og AI og bruker det i all samhandling både innad i team og på tvers av leveranser.

2. Sikre støtte fra organisasjonen

Endring er vanskelig. Å skape en overbevisende og inspirerende visjon som kontinuerlig skaper vilje til å gjennomføre, er et kritisk skritt for å flytte organisasjonen videre. For å få støtte, må du vurdere organisasjonens evner sammen med viljen til å investere i endringene. Nøkkelen er å maksimere både evner for å sikre at organisasjonen har evnen til å drive endringer, og støtte, for å sikre at de rette interessentene er engasjert. Hvis både evner og støtte øker, vil dette føre til at teamene blir inspirert.

3. Organiser for suksess og løft den iboende verdien i data

Etter å ha sikret støtte, må du sørge for at organisasjonskartet ditt er bygget på en måte som legger ting til rette for suksess. Selv om det ikke alltid er mulig å endre organisasjonsstrukturen, er nøkkelen å tenke på hvordan vi bryter ned siloer, forbedrer samarbeid og tenker på data som et produkt. Å finne riktig talsperson i hver forretningsenhet som er villig til å satse på å gjøre data til midtpunktet for strategiene deres er viktig. En annen kritisk faktor er produktmentaliteten rundt egne data. Ved å behandle data med like stor respekt og nøysomhet som enhver butikk gjør med sine fysiske produkter, setter man automatisk en standard og forventning om kvalitet i arbeidet rundt.

4. Bygg kompetanse på tvers av organisasjonen

Å utvikle ferdigheter, samtidig som man møter brukerne der de er, er måten å sikre suksess på. Gjennom rollebasert, erfaringsbasert og fellesskapsbasert læring er det mange veier å utforske for å sikre at organisasjonen din har riktige ferdigheter. Det må være en enkel tilgang på kompetanse for dem som ønsker å lære seg mer.

5. Administrer datakulturen som et program

Å ha en vedvarende datakultur kan ikke være et engangsinitiativ. Det må settes opp som et kontinuerlig program som bygger kompetanse, forsterker atferd og måler suksess. Å fastsette nøkkelmilepæler og metrikker tidlig vil avgjøre programmets suksess. Å ha en regelmessig tilsynsrytme for programmet vil også sikre tilbakemeldinger for evaluering og justeringer for eventuelle endringer.

Å bli en datadrevet organisasjon er en reise for de aller fleste.

Compute kan være din partner langs reisen og hjelpe deg med å utvikle en plan for en bedre datakultur, etablere et senter for ekspertise og bygge en prosess for kontinuerlig læring.