Ni tips til bedre likviditet

Regnskap

Fremover ser det ut som at det går mot dårligere tider og trangere økonomi i Norge. Dette vil medføre at mange selskap kan komme i en likviditetsskvis etter hvert. Derfor har vi laget en oppsummering av ni tips som kan være nyttig å ta i bruk:

  1. Fakturer med en gang arbeidet er utført og varen er levert. Og ikke minst: send fakturaen som EHF! Da kommer fakturaen direkte inn i økonomisystemet og kunden får det reelle antall dager med forfall til å betale fakturaen.
  2. Automatiser purre- og inkassoprosessen. Her finnes det mange gode systemer som man kan knytte direkte opp mot økonomisystemet. Samtidig har man inkassoløsninger som lar deg purre på en «mild» måte. Det betyr i grunn at språket og innholdet ikke er så strengt utformet. Dette kan kanskje være et kompromiss for de som har vegret seg for å automatisere purre- og inkassorutiner?
  3. Reduser varelageret ditt til et minimum. Bruk tid på å lage gode innkjøpsrutiner og innarbeid praksis rundt lagerstyring slik at man ikke brenner inne med varer som man ikke får solgt.
  4. Hør med leverandører om det er mulig å få lengre betalingsfrister og eventuelt øke kreditten.
  5. Er det mulig å få korte ned på forfallstiden på dine egne fordringer? Snakk med kundene dine om det er mulig å redusere antall forfallsdager.
  6. Snakk med banken og vurder om kassekreditt eller bufferløsninger er aktuelt for deg.
  7. Utarbeid budsjett som du igjen kan bruke som grunnlag for både resultat- og likviditetsprognoser. Jo før du vet at du må gjennomføre tiltak, jo større er sjansen for at du faktisk klarer å gjennomføre tiltakene.
  8. Vurder om det kan være hensiktsmessig å selge fordringene til et factoringselskap.
  9. Har du riktig økonomisystem? Velg et system der både du og regnskapsfører kan jobbe sømløst, og som legger til rette for at både innbetalinger og utbetalinger er synkronisert og oppdatert.

Har du spørsmål i forbindelse med din bedrifts likviditet? Ta kontakt med Compute!