Ny integrasjon i SmartDok!

Insight

Vi er ekstremt stolte over at leverandøren av økonomisystemet Duett har valgt oss som integrasjonspartner for utvikling av deres viktigste integrasjoner.

I første omgang har vi nå utviklet en integrasjon mellom SmartDok og Duett.

Integrasjonen henter grunndata fra Duett Økonomi til SmartDok, noe som betyr at du kun forholder deg til ett system for opprettelse av prosjekter, kunder, varer og lønnsarter.

Når grunndata har kommet over fra Duett Økonomi kan registrering av mannskapstimer, maskintimer og vareforbruk skje i SmartDok. Etter godkjenning vil dette synkes tilbake til Duett Økonomi for lønnskjøring og fakturering.

Dette gjør at du kan få full kontroll på kostnadsoppfølging på dine prosjekter, kan fakturere raskere, og kjøre lønn enkelt og effektivt. Tidsbesparelsen vil også bli stor, da mye manuelt arbeid fjernes.

Vi har svært dyptgående kunnskap om både Duett og SmartDok sine integrasjonsmuligheter. Det betyr at dersom dere benytter noen av disse systemene, og ønsker få på plass deres egen integrasjon, så er dere nærmere målet enn noen gang.