Slik sikrer du en god start for den nyansatte

HR


Det å gjennomføre en god onboarding er et gjensidig ønske – og ansvar – for både leder og den nyansatte. For å sikre en god onboardingsfase er det viktig å tidlig avklare forventninger til gjennomføringen. Ha en dialog med medarbeideren om hvordan dere sammen kan sikre en god onboardingsfase. Dere har et gjensidig ansvar for å lykkes.

Onboarding er en strukturert prosess som hjelper deg å ta imot og integrere nye medarbeidere på en best mulig måte. Prosessen sikrer en god oppstart, en god introduksjon hvor både det praktiske og det sosiale aspektet ivaretas. En god, gjennomtenkt prosess øker sjansen for at den ansatte raskt vil kunne bidra til å nå organisasjonens mål, og vil i tillegg skape et engasjement og oppleves som motiverende for den nye medarbeideren.

Ha en onboardingsplan tilpasset din bedrift

Som leder bør du se an medarbeiderens personlighet og behov. Noen trenger å bli fulgt opp gjennom hele prosessen, mens andre kan være mer selvgående og har ikke det samme behovet for en tett oppfølging.

Ved å utarbeide en god onboardingsplan som kan tilpasses den enkelte medarbeider ut fra rolle og personlighet, sikrer at planen ikke oppleves som en statisk prosess som alle skal gjennom og gir en god start i et nytt arbeidsforhold .

Et støtteverktøy i onboardingsprosessen

Vi i Compute People bistår kunder med utarbeidelse av onboardingsprogram for nyansatte.

La oss hjelpe din bedrift i å få nyansatte raskt inn i jobben. Du bestemmer innholdet, vi lager programmet!