Tips og triks ved årsslutt

Regnskap

I forbindelse med nytt skatte- og avgiftsår har vi samlet noen tips som kan være nyttig å ta med seg inn i det nye året.

Vi skifter almanakk og trer inn i nytt år med stort pågangsmot. Vårt ønske med denne teksten er å informere om tips og triks som kan være nyttig å sette ut i praksis i fra starten av året, slik at man starter året på rett kjøl.

Årsavslutning går ofte hånd i hånd med avsetning av bonus til ansatte. Husk at dersom det er avtalt at bonus skal utbetales, dersom gitte forutsetninger trer i kraft, så er bonusen normalt gjenstand for pensjonssparing og skal inngå i feriepengegrunnlaget. Bonus, som er helt variabel og tilfeldig, kan avtales å være uten pensjonssparing og trenger ikke å inngå i feriepengegrunnlaget.

Ansatte og styremedlemmer (ikke aksjonærer som ikke er ansatt) kan motta gaver fra arbeidsgiver for inntil 5.000 kr skattefritt. Dette kan arbeidsgiver gi, enten i fysiske gaver eller som gavekort som ikke kan innløses til kontanter. Bedriften kan også innføre en generell ordning der man dekker naturalytelser for de ansatte innenfor samme skattefritatte beløp. Nå lurte du kanskje på hva en naturalytelser er? Oversatt til dårlig norsk er det frynsegoder man har som ansatt, som f.eks. fri telefon (bedriftens abonnement), fri bil, forsikringsordninger osv. Dersom en dekker den ansattes telefonutgifter ved å refundere eller betale den ansattes egne abonnement, er dette en utgiftsgodtgjørelse som ikke omfattes av reglene for naturalytelser som nevnt foran.

Har dere en ordning med ansattrabatter i bedriften? Her kan hver enkelt ansatt eller styremedlem motta inntil 8.000 kr i rabatt på kjøp av varer fra arbeidsgiver igjennom året. Rabatt kan bare gis på varer som bedriften normalt sett selger. Det vil i praksis si at vårt regnskapskontor ikke kan gi ansattrabatt på sko til våre ansatte, men en skobutikk kan gjøre det. Man kan velge å gi inntil 100% på varer så lenge man ligger innenfor beløpsgrensen.

Visste du at det er plasseringen av kaffemaskinen i bedriftens lokaler som avgjør om man kan få fradrag for MVA for kjøp og vedlikehold av kaffemaskinen? Det har seg nemlig slik at dersom maskinen står i kantinen eller kjøkkenkroken, så kan man få fradrag for MVA. Dersom den står i lobby, myldreområde osv, så er det ikke fradragsrett. Viktig presisering er at man aldri for momsfradrag for innkjøp av kaffebønner osv. Det er verdt å tenke på neste gang man kjøper kaffemaskin!

I disse dager kommer det varsel om forskuddsskatt til alle aksjeselskaper. Det er lurt å vurdere om den forskuddsskatten som er utskrevet stemmer med 22 % av det skattemessige årsresultatet du forventer for 2022. Hvis ikke er det enkelt å søke om endring eller bortfall av forskuddsskatten på skjema RF-1097 i Altinn. Slik kan du slippe en unødvendig likviditetsbelastning i februar og april.